files-settings-phone-site--768-192-913ca7f1a1d91cba16300c49269a51ec.jpg

درخواست همکاری با الگو

متقاضیان همکاری در زمینه‌های حروف‌چینی و ویراستاری می‌توانند فرم زیر را دانلود کرده و پس از پر کردن، آن را به نشانی الکترونیکی  info@olgoobooks.ir  ارسال نمایند.

توجه: اگر متقاضی همکاری در زمینۀ ویراستاری هستید فرم همکاری (ترجیحاً فایل word) را با عنوان « درخواست همکاری در زمینۀ ویرایش» پر کنید.دانلود فرم استخدام (PDF)

دانلود فرم استخدام (word)