جدیدترین لیست قیمت کتاب‌های موجود در فروشگاه

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
کد
نام کتاب
قیمت (تومان)
مقطع
۱
آنالیز ترکیبی المپیاد
۱۳۰,۰۰۰
۲
مباحث و مسائل المپیاد ریاضی مرحله اول (جلد۱)
۳۲۰,۰۰۰
۳
مباحث و مسائل المپیاد ریاضی مرحله اول (جلد۲)
۱۳۰,۰۰۰
المپیاد
۴
الگوی کار و تمرین ریاضی ۷ام (آموزش و تمرین)
۲۵۰,۰۰۰
پایه هفتم
۵
الگوی کار و تمرین ریاضی ۶‌ام
۲۸۰,۰۰۰
۶
ریموت تیزهوشان ۶ام (هوش سرعت و دقت)
۳۴۰,۰۰۰
پایه ششم
۷
الگوی کار و تمرین ریاضی ۸ام (آموزش و تمرین)
۲۶۰,۰۰۰
پایه هشتم
۸
الگوی کار و تمرین ریاضی ۹ام (آموزش و تمرین)
۲۶۰,۰۰۰
۹
دژکوب نهم به دهم آزمون ورودی نمونه دولتی، تیزهوشان و مدارس برتر
۴۷۰,۰۰۰
پایه نهم
۱۰
جمع‌بندی شیمی دوازدهم
۱۶۰,۰۰۰
۱۱
ریاضیات پایه +جمع‌بندی (تجربی)
۲۰۰,۰۰۰
۱۲
هندسه پایه
۱۴۰,۰۰۰
۱۳
مسائل شیمی کنکور ویراست دوم
۳۳۰,۰۰۰
۱۴
جامع ریاضیات (تجربی) + موج آزمون ویراست دوم جلد 1 (درس‌نامه و آزمون)
۴۸۰,۰۰۰
۱۵
جامع ریاضیات (تجربی) + موج آزمون ویراست دوم جلد 2 ( پاسخ‌نامه)
۲۷۰,۰۰۰
۱۶
جامع ریاضی۱ و حسابان+موج آزمون (ریاضی) جلد 1 ویراست دوم (درس‌نامه و آزمون)
۴۶۰,۰۰۰
۱۷
جامع ریاضی۱ و حسابان + موج آزمون (ریاضی) ویراست دوم جلد 2 ( پاسخ‌نامه)
۲۴۰,۰۰۰
۱۸
جامع هندسه جلد 1 (درس‌نامه و آزمون)
۳۳۰,۰۰۰
۱۹
جامع هندسه جلد 2 ( پاسخ‌نامه)
۱۷۰,۰۰۰
۲۰
جامع ریاضیات گسسته و آمار و احتمال
۳۹۰,۰۰۰
۲۱
جامع فیزیک پایه (تجربی) جلد 1 (درس‌نامه و تست)
۳۷۰,۰۰۰
۲۲
جامع فیزیک پایه (تجربی) جلد 2 (پاسخ‌نامه)
۳۳۰,۰۰۰
۲۳
جامع فیزیک پایه (ریاضی) جلد 1 (درس‌نامه و تست)
۴۰۰,۰۰۰
۲۴
جامع فیزیک پایه (ریاضی) جلد 2 (پاسخ‌نامه)
۳۷۰,۰۰۰
۲۵
جامع شیمی پایه
۴۳۰,۰۰۰
۲۶
جامع زیست‌شناسی جلد 1 (درس‌نامه و تست)
۵۴۰,۰۰۰
۲۷
جامع زیست‌شناسی جلد 2 (پاسخ‌نامه)
۷۵۰,۰۰۰
۲۸
جامع شیمی تیتانیم جلد 1 (درس‌نامه و تست)
۶۵۰,۰۰۰
۲۹
جامع شیمی تیتانیم جلد 2 (پاسخ‌نامه)
۴۰۰,۰۰۰
۳۰
جمع‌بندی شیمی دهم
۱۰۰,۰۰۰
۳۱
جمع‌بندی شیمی یازدهم
۱۴۵,۰۰۰
جامع و جمع‌بندی
۳۲
تاریخ ادبیات + قلمروها
۴۸,۰۰۰
۳۳
نون شب حفظیّات (تلا)
۵۳,۰۰۰
۳۴
لغت و املا
۹۰,۰۰۰
کتاب‌های مبحثی
۳۵
جامع زیست‌شناسی یازدهم جلد۲ برآیند (پاسخ‌نامه)
۳۴۰,۰۰۰
۳۶
حسابان یازدهم تست ویراست سوم
۵۰۰,۰۰۰
۳۷
ریاضی یازدهم تست (تجربی) ویراست سوم
۴۵۰,۰۰۰
۳۸
هندسه یازدهم سه‌بعدی
۲۳۰,۰۰۰
۳۹
فیزیک یازدهم تست (ریاضی) ویراست دوم
۳۵۰,۰۰۰
۴۰
فیزیک یازدهم تست (تجربی) ویراست دوم
۳۵۰,۰۰۰
۴۱
ریاضی یازدهم سه‌بعدی (تجربی)
۲۸۰,۰۰۰
۴۲
شیمی یازدهم تست ویراست دوم
۳۴۷,۰۰۰
۴۳
هندسه یازدهم تست ویراست دوم
۱۹۰,۰۰۰
۴۴
جامع زیست‌شناسی یازدهم جلد۱ برآیند (درس‌نامه و تست)
۴۸۰,۰۰۰
۴۵
فیزیک یازدهم سه‌بعدی (ریاضی)
۳۶۰,۰۰۰
۴۶
فیزیک یازدهم سه‌بعدی (تجربی)
۳۳۰,۰۰۰
۴۷
آمار و احتمال یازدهم تست ویراست دوم
۱۷۰,۰۰۰
یازدهم
۴۸
موج آزمون ریاضیات گسسته و آمار و احتمال
۱۹۰,۰۰۰
۴۹
موج آزمون هندسه
۳۰۰,۰۰۰
۵۰
موج آزمون شیمی ۱۲ + آزمون‌های جامع کنکوری ویراست سوم
۴۱۰,۰۰۰
۵۱
موج آزمون جامع زیست‌شناسی جلد۱ (سؤال) ویراست جدید
۳۱۰,۰۰۰
۵۲
موج آزمون جامع زیست‌شناسی جلد۲ (پاسخ) ویراست جدید
۳۹۰,۰۰۰
۵۳
موج آزمون جامع فیزیک (تجربی)
۴۵۰,۰۰۰
۵۴
موج آزمون اقتصاد جدید (انسانی)
۱۲۵,۰۰۰
۵۵
موج آزمون روان‌شناسی (انسانی) ویراست دوم
۱۵۰,۰۰۰
۵۶
موج آزمون عربی (انسانی)
۱۰۰,۰۰۰
۵۷
موج آزمون جامع فیزیک (ریاضی)
۵۰۰,۰۰۰
۵۸
الگوی کنکور(دروس اختصاصی تجربی) جلد پاسخ
۱۶۵,۰۰۰
۵۹
موج آزمون ادبیات علوم و فنون ادبی (انسانی)
۱۶۰,۰۰۰
۶۰
موج آزمون فلسفه و منطق (انسانی)
۱۰۰,۰۰۰
۶۱
الگوی کنکور(دروس اختصاصی انسانی) جلد 1 (آزمون)
۲۵۰,۰۰۰
۶۲
الگوی کنکور(دروس اختصاصی انسانی) جلد 2 (پاسخ)
۳۵۰,۰۰۰
۶۳
موج آزمون شیمی پایه ویراست سوم
۴۱۰,۰۰۰
۶۴
موج آزمون ریاضی (ریاضی) ویراست چهارم
۴۳۰,۰۰۰
۶۵
موج آزمون ریاضی (تجربی) ویراست چهارم
۴۶۰,۰۰۰
موج آزمون
۶۶
جامع زیست‌شناسی دهم جلد ۱ برآیند (درس‌نامه و تست)
۴۷۰,۰۰۰
۶۷
جامع زیست‌شناسی دهم جلد ۲ برآیند (پاسخ‌نامه)
۲۸۰,۰۰۰
۶۸
ریاضی دهم سه‌بعدی
۲۶۰,۰۰۰
۶۹
فیزیک دهم تست (تجربی) ویراست سوم
۳۶۰,۰۰۰
۷۰
فیزیک دهم تست (ریاضی) ویراست سوم
۴۵۰,۰۰۰
۷۱
فیزیک دهم تمام (تجربی)
۲۴۵,۰۰۰
۷۲
ریاضی دهم تمام
۲۵۰,۰۰۰
۷۳
هندسه دهم تمام
۲۱۰,۰۰۰
۷۴
شیمی دهم تمام
۲۶۰,۰۰۰
۷۵
فیزیک دهم تمام (ریاضی)
۳۱۰,۰۰۰
۷۶
عربی دهم تمام
۳۰۰,۰۰۰
۷۷
هندسه دهم تست ویراست دوم
۲۵۰,۰۰۰
۷۸
ریاضی دهم تست ویراست سوم
۴۴۰,۰۰۰
۷۹
شیمی دهم تست ویراست دوم
۳۲۰,۰۰۰
۸۰
هندسه دهم سه‌بعدی
۲۵۰,۰۰۰
دهم
۸۱
فیزیک جامع دوازدهم (تجربی) جلد2 ویراست سوم (پاسخ‌نامه)
۳۱۵,۰۰۰
۸۲
هندسه دوازدهم تست ویراست دوم
۲۴۰,۰۰۰
۸۳
فیزیک جامع دوازدهم (ریاضی) جلد2 ویراست سوم (پاسخ‌نامه)
۳۸۰,۰۰۰
۸۴
جامع زیست‌شناسی دوازدهم جلد 2 برآیند (پاسخ‌نامه)
۳۲۰,۰۰۰
۸۵
شیمی دوازدهم ویراست دوم
۴۳۰,۰۰۰
۸۶
جزوه فارسی ۳ برای امتحان نهایی
۱۹۰,۰۰۰
۸۷
حسابان دوازدهم سه‌بعدی
۲۸۰,۰۰۰
۸۸
حسابان دوازدهم تست ویراست دوم
۳۵۰,۰۰۰
۸۹
ریاضی دوازدهم سه بعدی (تجربی)
۲۶۰,۰۰۰
۹۰
ریاضی دوازدهم تست (تجربی) ویراست دوم
۳۴۰,۰۰۰
۹۱
ریاضیات گسسته دوازدهم تست ویراست دوم
۱۸۰,۰۰۰
۹۲
هندسه دوازدهم سه‌بعدی
۳۰۰,۰۰۰
۹۳
فیزیک جامع دوازدهم (تجربی) جلد۱ ویراست سوم (درس‌نامه و تست)
۳۷۰,۰۰۰
۹۴
جامع زیست‌شناسی دوازدهم جلد 1 برآیند (درس‌نامه و تست)
۴۶۰,۰۰۰
۹۵
فیزیک جامع دوازدهم (ریاضی) جلد۱ ویراست سوم (درس‌نامه و تست)
۴۲۰,۰۰۰
۹۶
ریاضیات گسسته دوازدهم سه‌بعدی
۲۰۰,۰۰۰
دوازدهم