دژکوب نهم به دهم آزمون ورودی نمونه دولتی، تیزهوشان و مدارس برتر

دژکوب نهم به دهم آزمون ورودی نمونه دولتی، تیزهوشان و مدارس برتر

پرسش‌‌های چهارگزینه‌ای + پاسخ تشریحی


  • ویژگی‌های کتاب
  • دیدگاه

مناسب سبک جدید آزمون کشوری

بیش از ۳۴۰۰سؤال طبقه‌بندی‌شدۀ موضوعی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از تمام استان‌های کشور

قابل استفادۀ متقاضیان ورودی مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان و مدارس برتر

پاسخ‌های کاملاً تشریحی (آموزش‌محور)

مناسب آزمون جدید کشوری

--------------------

مرجعی کامل برای آمادگی شرکت در آزمون‌های ورودی پایۀ دهم مدارس نمونۀ دولتی، تیزهوشان و مدارس برتر

مطابق با آخرین تغییرات آزمون‌های ورودی پایۀ دهم 

بیش از ۳۴۰۰سؤال طبقه‌بندی‌شدۀ موضوعی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از تمام استان‌های کشور (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲)

تقسیم‌بندی سؤالات هر درس براساس فصل‌ها و درس‌های کتاب‌های درسی پایۀ نهم

آزمون‌های ورودی پایۀ دهم مدارس نمونۀ دولتی و تیزهوشان ۱۴۰۳-۱۴۰۲

پاسخ‌های کاملاً تشریحی همراه با نکات و یادآوری مطالب مهم درسی