• ویژگی‌های کتاب
  • دیدگاه

این کتاب‌ها با هدف آمادگی شرکت در امتحانات نهایی تولید شده‌اند.

ویژگی‌های کتاب:

درس‌نامه‌های سؤال‌محور، با چینش و تیپ‌بندی آموزشی و قدم‌به‌قدم با مثال‌های متنوع آموزشی مطابق با سبک امتحان نهایی

حل همة تمرین‌‌های کتاب درسی در انتهای هر درس

سؤالات تشریحی مفهومی و تألیفی درانتهای هر درس به سبک امتحان نهایی

یک آزمون امتحانی در پایان هر درس به همراه بارم نمره با پاسخ تشریحی و کلید تصحیح آزمون به روش امتحان نهایی

۶ آزمون نیم‌سال اول و ۶ آزمون پایان‌سال برای سنجش مهارت و شبیه‌سازی امتحان نهایی

در مجموع ۲۴۲۲ تمرین با پاسخ کاملاً تشریحی