• ویژگی‌های کتاب
  • دیدگاه

این کتاب‌ها با هدف آمادگی شرکت در امتحانات نهایی تولید شده‌اند.

ویژگی‌های کتاب:

- آموزش کامل مطالب کتاب درسی همراه با درس‌نامه‌های دستور، املا، تاریخ ادبیات و آرایه

- بررسی معنی، مفهوم، آرایه و دستور در تمام شعرها و نثرهای کتاب درسی

- پاسخ به سؤال‌های کارگاه متن‌پژوهی کتاب درسی

- بیش از ۱۵۰۰ تمرین تشریحی مشابه امتحان‌های نهایی جدید، در پایان درس‌نامه‌ها با پاسخ‌های تشریحی و کاملا آموزنده

- ۳۰۰ تمرین مهارتی با سطح دشواری بالاتر از امتحان نهایی

- ۲ امتحان نوبت اول، ۲ امتحان میان نوبت، ۳ امتحان نوبت دوم همراه با کلید تصحیح مشابه امتحان نهایی