• ویژگی‌های کتاب
  • دیدگاه

این کتاب‌ها با هدف آمادگی شرکت در امتحانات نهایی تولید شده‌اند.

ویژگی‌های کتاب:

 آموزش گام به گام هندسۀ ۱ پایه دهم با تکیه بر حل مسئله و با چینش آموزشی

 پوشش همه کار در کلاس‌ها، فعالیت‌ها و تمرین‌های کتاب درسی با پاسخ‌ تشریحی

 ۱۱۷ مسئله در درس‌نامه‌ها و  ۲۰۶ تمرین تشریحی در پایان درس‌نامه‌ها با پاسخ‌ تشریحی

 ۳۲ مسئلۀ تکمیلی با سطح دشواری بالاتر در پایان هر فصل با پاسخ‌ تشریحی

 سؤالات امتحانی بارم‌بندی شده در پایان هر فصل همراه با بارم نمره و کلید تصحیح

  ۳ امتحان نوبت اول و ۳ امتحان نوبت دوم همراه با کلید تصحیح برای سنجش مهارت


  1. سبحان حفیظی
    ۱۷ آذر ۱۴۰۲
    واقعا کتاب دقیق و کاملی هست که تقریبا اولین کتاب درسنامه محور به این کاملی در بازار هستش.